donderdag 26 november 2020

Gezellig bridgen dankzij computer en smartphone

Rob Herremans 
Bridgen en corona: het is geen ideale combinatie. Je moet elkanders kaarten aanraken, en anderhalve meter afstand is best ver voor een potje kaarten. Veel bridgeclubs liggen dan ook stil. Ook de bridgetafels van het AG, tot voor kort. Sinds enkele weken wordt er online gebridged en wat aarzelend begon, trekt steeds meer enthousiaste deelnemers.

Videobellen

Dat enthousiasme is te danken aan de vorm die initiatiefnemers Rob Herremans en Harm van Maurik bedachten: online kaarten èn toch echt met elkaar praten dankzij videobellen. Alle deelnemers zitten daarom thuis met twee apparaten: hun computer, laptop of tablet met daarop het wereldwijde programma Bridge Base Online, èn daarnaast hun smartphone met Whatsapp.
Je kunt via Whatsapp met maximaal vier mensen gelijktijdig beeldbellen, precies genoeg voor de vier spelers aan een bridgetafel. Zo kunnen de deelnemers net als in het gebouw nakaarten of gewoon kletsen. Uiteraard is het niet hetzelfde als samen aan een tafel zitten, maar de ervaring heeft inmiddels geleerd: die virtuele gesprekken zorgen voor een gezellig avondje bridge.

donderdag 19 november 2020

Strikt met corona, creatief met oplossingen

De AG-tuin: een veilige plek in coronatijd
Roomser dan de paus. Zo kun je het coronabeleid van AG-Eindhoven het beste omschrijven. Zodra in maart duidelijk werd dat de ziekte verder om zich heen greep dan een enkele vakantieganger, werden alle activiteiten in het gebouw stopgezet, nog voor de regering daar een officieel besluit toe had genomen. In oktober werden mondkapjes weliswaar niet verplicht, maar toch wel zo dringend geadviseerd dat de leden dat eigenlijk allemaal navolgden.
Met leden die voor het overgrote deel een verhoogd tot zeer groot risico lopen, spreekt het vanzelf dat het AG van meet af aan extra voorzichtig was en bleef. Al sinds de horeca na de eerste lockdown weer open mocht, wordt van iedereen die het gebouw binnenkomt de temperatuur gemeten. Iedereen die het AG bezoekt, moet zich vooraf aanmelden. Stoelen en tafels staan op gepaste afstand uit elkaar en wie zoekt naar een flesje ontsmettingsmiddel zal bij het AG niet snel misgrijpen.
De gezondheid van onze leden staat voorop en het bestuur neemt regeringsadviezen dan ook altijd zeer serieus en beschouwt ze eerder als een minimum dan als een maximum. Hoewel niet iedereen dat even plezierig vindt, ziet vrijwel iedereen daar de noodzaak wel van in. 

Creativiteit

Gelijktijdig willen we natuurlijk een organisatie zijn die blijft leven en bloeien. Dat vereist af en toe de nodige creativiteit en flexibiliteit om activiteiten te organiseren.
Gelukkig beschikt het AG over een prachtige tuin, die het in de zomer heel makkelijk maakte om een flink deel van de activiteiten buiten te organiseren. De inspanningen om de zaak veilig te houden, loonden: veel leden die niet snel een gewoon terras hadden bezocht, hadden vertrouwen genoeg in de maatregelen om bij het AG te komen eten of een debatgroep bij te wonen.