maandag 28 september 2020

De literaire kring: geen doorsnee boekenclub

Nederlands-Indië is een populair thema
in de literaire kring
Foto: Tropenmuseum
Een doorsnee boekenclub kun je de literaire kring van AG-Eindhoven niet noemen. Niet alleen staan er altijd literaire klassiekers op het programma, iedere bijeenkomst begint bovendien met een diepgaande inleiding over het gelezen werk en de schrijver. "De helft van die inleidingen wordt gegeven door mensen van buitenaf, vaak lectoren die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp, de andere helft door een van onze leden", zegt cultuurwetenschapper en voormalige docente Nederlands Vivian de Poorter. 

Samen met Paul de Leeuw leidt De Poorter sinds enkele jaren de literaire kring die in 2007 ontstond. "Uitgangspunt waren en zijn klassieke Nederlandse literatuur en klassiekers uit de wereldliteratuur die in Nederlandse vertaling verkrijgbaar zijn", zegt ze.  Dat betekent dat Nederlandse schrijvers en dichters als Vestdijk en Slauerhoff weer uit de kast komen, maar ook Kafka en Zola. Beiden vinden het belangrijk dat er boeken uit verschillende taalgebieden op het programma staan. "Vroeger ging het echt om oude klassiekers, maar tegenwoordig komen ook moderne klassiekers aan bod", zegt De Poorter. Serieuze literatuur is wel het uitgangspunt. "Lichtvoetige kost is het nooit echt."

woensdag 9 september 2020

Erepenning voor jarig AG

Koninklijke erepenning voor 
jarig AG Eindhoven
"Alle afgestudeerde academici zijn welkom." Zo luidde de uitnodiging die een paar maanden na het einde van de oorlog tot de oprichting van een academisch genootschap in Eindhoven zou leiden. Er is in de 75 jaar sinds die oprichting veel veranderd in AG Eindhoven. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: het genootschap leefde toen en leeft nog steeds dankzij al die leden die zich als vrijwilliger inzetten en activiteiten organiseren.
Dat jubileum had uiteraard groots gevierd moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. Wat wel doorging: het bezoek van de Eindhovense locoburgemeester Monique List-De Roos, die begin september aan het AG de koninklijke erepenning uitreikte als erkenning van het belang van het AG voor Eindhoven. 
Helaas strooide corona ook daar roet in het eten, want de uitreiking vond noodgedwongen plaats in een beperkt gezelschap van honoraire leden. Bij een organisatie die volledig draait op de onvermoeibare inzet van de leden betekende dat toch een domper op die feestelijke gebeurtenis.

De oprichting van AG Eindhoven 75 jaar geleden kwam voort uit het initiatief van een aantal medewerkers van het Natlab, het laboratorium van Philips. Het doel destijds was 'de behartiging van de algemene en culturele belangen der academici in Eindhoven en omgang en bevordering van de onderlinge samenwerking'. 
Het was voorjaar 1945 en Noord-Nederland was nog niet bevrijd. Eindhoven zelf was twee keer zwaar gebombardeerd en Philips, maar ook de rest van het Eindhovense bedrijfsleven, zette de schouders onder de wederopbouw van onderneming en stad. Daarvoor trok Philips veel hoger opgeleid personeel van buiten Eindhoven aan en die mensen klaagden al snel over het gebrek aan cultureel, maar ook wetenschappelijk aanbod in de stad. Zelf iets opzetten was de oplossing.